10 cách nói “Cám ơn” thông dụng trong tiếng Anh

by Đặng Lan Anh
Comments are off for this post.

Share this article

Ranh giới giữa các “mức độ biết ơn” cũng không rõ ràng lắm, cùng một câu nhưng sử dụng với ngữ điệu khác nhau thì cũng đem lại những hiệu quả khác nhau.Sau đây là những cách nói Cám ơn thông dụng trong giao tiếp

79

1.Thanks. (Cách nói thân mật)
2. Cheers.(Cách nói thân mật)
3.Thank you very much. (Cám ơn bạn rất nhiều -Cách nói trang trọng hơn)
4.I really appreciate it. (Tôi thực sự rất trân trọng nó)
5.You’ve made my day. (Cấu trúc to make one’s day có nghĩa là làm cho ai đó thực sự hạnh phúc, sung sướng)

80
6.How thoughtful. (Bạn thật chu đáo)
7.You shouldn’t have. (Bạn không cần làm vậy đâu – Cách nói khiêm tốn)
8.That’s so kind of you. (Bạn thật tốt với tôi)
9.I am most grateful. (Tôi thực sự rất biết ơn vì điều này)
10. We would like to express our gratitude. (Chúng tôi muốn bày tỏ sự biết ơn tới ….)