Categories
Blog

Bộ Câu Hỏi Rung Chuông Vàng Tiếng Anh Lớp 4 Hay Nhất

Trò chơi Rung chuông vàng không chỉ dành cho những học sinh lứa tuổi lớn cấp 2, cấp 3 mà ngay cả học sinh tiểu học cũng có thể tham gia trò chơi Rung chuông vàng tiếng Anh tiểu học với phiên bản đơn giản hơn, phù hợp với lứa tuổi 7-10 tuổi với nhiều câu hỏi câu hỏi rung chuông vàng tiếng Anh tiểu học lớp 4 thú vị và hữu ích cho sự phát triển tư duy của trẻ.

Giới thiệu về cuộc thi rung chuông vàng tiếng Anh lớp 4


cuộc thi rung chuông vàng tiếng Anh lớp 4

Cuộc thi rung chuông vàng lớp 4 lứa tuổi Tiểu học được thực hiện như thế nào? Hãy cùng xem các hướng dẫn chi tiết dưới đây

Mục tiêu 

Củng cố các kiến thức tiếng Anh mà học sinh đã được học trong chương trình tiếng Anh chính thức cho bé lớp 4. Bên cạnh đó, những câu hỏi tiếng Anh trong cuộc thi còn cung cấp vốn sống cho học sinh và rèn luyện các kĩ năng làm việc tập thể.

Đối tượng chơi 

Người tham gia trò chơi Rung chuông vàng thường là những học sinh có cố gắng trong học tập và các lĩnh vực hoạt động của lớp được các bạn cùng lớp bình bầu trong phong trào thi đua.  

Cách chơi 

Chuẩn bị: Khi tổ chức cuộc thi cho bé, thầy cô cần chuẩn bị một hệ thống câu hỏi gồm 10 đến 20 câu tiếng Anh (kiến thức trẻ đã được học và phù hợp với khả năng lứa tuổi của bé). Trong trường hợp muốn tổ chức trò chơi Rung chuông vàng tiếng Anh tiểu học với quy mô lớn hơn, thầy cô nên chuẩn bị nhiều câu hỏi hơn (gồm cả câu dễ và câu khó cùng các câu hỏi cho người xem xung quanh). Nếu câu hỏi khó trẻ không trả lời được thì có thể tổ chức thêm phần cứu trợ cho hấp dẫn.  

Học sinh mang phấn và bảng đen, mỗi khi một câu hỏi được đưa ra, trẻ có 15s để suy nghĩ và đưa ra đáp án trả lời vào bảng đen.  

Học sinh nào trả lời đúng thì sẽ tiếp tục tham gia trả lời câu tiếp theo. Học sinh trả lời sai thì phải đứng dậy đi ra ngoài.  Người thắng cuộc và nhận được phần thưởng là người ở lại cuối cùng.

Bộ mẫu câu hỏi rung chuông vàng tiếng Anh lớp 4


Bộ mẫu câu hỏi rung chuông vàng tiếng Anh lớp 4

Trong phần này, Tomokid sẽ tổng hợp và giới thiệu với thầy cô, cha mẹ học sinh một số câu hỏi tiếng Anh phù hợp để sử dụng trong cuộc thi Rung chuông vàng tiếng Anh tiểu học.  

Bộ câu hỏi rung chuông vàng tiếng Anh lớp 4

Question 1: Nice to meet you.

a. Fine, thanks.

b. Nice to meet you too.

c. See you later

Question 2 What`s your name?

His name is Alan.

Her name is Linda

My name is Lili

Question 3

a. A dog

b. A fish

c. A bird

Question 4………..,it isn’t

  1. Yes. 

  2. No.

  3. It.

Question 5

Who is that?

That is my .... 

  1. pen. 

  2. mother.

  3. father.

Question 6

____ old are you?

  1. How

  2. What

  3. Who

Question 7

 What are they doing? – They are _____ with paper boat.

A. doing                    

B. making                C. playing

Question 8

 Has she got any pet? – No, she_____.

A. has                      

B. hasn’t                

 C. haven’t

Question 9

 How many ______ are there in your bedroom? – There are two.

A. chair                    

B. chairs                 

C. x

Question 10

What’s Mai doing? – She ______.

A. play cycling        

 B. cycling               

 C. cycles

Trên đây là bộ câu hỏi rung chuông vàng tiếng Anh lớp 4 cho các thầy cô và phụ huynh tham khảo. Hy vọng với những câu hỏi rung chuông vàng này con em bạn sẽ rèn luyện được tư duy và phản xạ tốt với môn tiếng Anh và các em sẽ có niềm đam mê, yêu thích với bộ môn này.