Categories
Blog

Bộ Câu Hỏi Rung Chuông Vàng Tiếng Anh Lớp 5 Có Đáp Án Hoàn Chỉnh

Các bé học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 5  thường được tham gia các cuộc thi Rung chuông vàng ở trường. Ngoài các môn Toán, tiếng Việt thì tiếng Anh cũng là một phần thi hấp dẫn và hóc búa. Việc tham khảo các câu hỏi rung chuông vàng tiếng Anh tiểu học lớp 5 chính là bí quyết để các bé có thể “rung chuông” thành công.

Dưới đây là một số câu hỏi cho cuộc thi rung chuông vàng Tiếng Anh lớp 5 cho các bé, các phụ huynh, giáo viên tham khảo để giúp các em có được kết quả tốt khi tham gia cuộc thi trên trường.

Giới thiệu về cuộc thi rung chuông vàng tiếng Anh lớp 5


Giới thiệu về cuộc thi rung chuông vàng tiếng Anh lớp 5

Cuộc thi rung chuông vàng lớp 5 lứa tuổi Tiểu học được thực hiện như thế nào? Hãy cùng xem các hướng dẫn chi tiết dưới đây

Mục tiêu 

Cuộc thi Rung chuông vàng cho học sinh lớp 5 giúp các em củng cố kiến thức tiếng Anh trên lớp.  Bên cạnh đó, những câu hỏi tiếng Anh trong cuộc thi còn cung cấp vốn sống cho học sinh và rèn luyện các kĩ năng làm việc nhóm, nêu cao tinh thần đồng đội.

Đối tượng chơi 

Người tham gia trò chơi Rung chuông vàng thường là những học sinh có niềm đam mê và yêu thích môn tiếng Anh. Có hứng thú, hào hứng khi tham gia các trò chơi bằng tiếng Anh

Cách chơi 

Chuẩn bị: Khi tổ chức cuộc thi cho bé, thầy cô cần chuẩn bị một hệ thống câu hỏi gồm 10 đến 20 câu tiếng Anh (kiến thức trẻ đã được học và phù hợp với khả năng lứa tuổi của bé). Trong trường hợp muốn tổ chức trò chơi Rung chuông vàng tiếng Anh tiểu học với quy mô lớn hơn, thầy cô nên chuẩn bị nhiều câu hỏi hơn (gồm cả câu dễ và câu khó cùng các câu hỏi cho người xem xung quanh). Nếu câu hỏi khó trẻ không trả lời được thì có thể tổ chức thêm phần cứu trợ cho hấp dẫn.  

Học sinh mang phấn và bảng đen, mỗi khi một câu hỏi được đưa ra, trẻ có 15s để suy nghĩ và đưa ra đáp án trả lời vào bảng đen.  

Học sinh nào trả lời đúng thì sẽ tiếp tục tham gia trả lời câu tiếp theo. Học sinh trả lời sai thì phải đứng dậy đi ra ngoài.  Người thắng cuộc và nhận được phần thưởng là người ở lại cuối cùng.

Bộ mẫu câu hỏi rung chuông vàng tiếng anh lớp 5

Bộ mẫu câu hỏi rung chuông vàng tiếng anh lớp 5


Trong phần này, Tomokid sẽ tổng hợp và giới thiệu với thầy cô, cha mẹ học sinh một số câu hỏi tiếng Anh phù hợp để sử dụng trong cuộc thi Rung chuông vàng tiếng Anh tiểu học.  

Question 1: Nice to meet you.

a. Fine, thanks.

b. Nice to meet you too.

c. See you later

Question 2………..,it isn’t

  1. Yes. 

  2. No.

  3. It.

Question 3

Who is that?

That is my .... 

  1. pen. 

  2. mother.

  3. father.

Question 4

____ old are you?

  1. How

  2. What

  3. Who

Question 5 What are they doing? – They are _____ with paper boat.

A. doing                    

B. making               

 C. playing

Question 6 Has she got any pet? – No, she_____.

A. has                      

B. hasn’t                

 C. haven’t

Question 7 How many ______ are there in your bedroom? – There are two.

A. chair                    

B. chairs                 

C. x

Question 8 What’s Mai doing? – She ______.

A. play cycling        

 B. cycling               

 C. cycles

Question 9 How old is your_______? – He’s thirty-four.

A. sister                  

B. mother                

C. father

Question 10 What is the---------- today?

A. activity               

 B. colour                

 C. weather

Trên đây là bộ câu hỏi rung chuông vàng tiếng anh lớp 5 cho các thầy cô và phụ huynh tham khảo. Hy vọng với những câu hỏi rung chuông vàng này con em bạn sẽ rèn luyện được tư duy và phản xạ tốt với môn tiếng Anh và các em sẽ có niềm đam mê, yêu thích với bộ môn này.