Chọn thiết bị để cài đặt Monkey Junior

iOS
iPhone-iPad

Android
iPhone-iPad

Desktop/Laptop (windows)
Tải và cài đặt Monkey Junior trên máy tính để bàn, máy tính xách tay (laptop, desktop) chạy Win 7 trở lên. Click vào đây để xem hướng dẫn cài đặt chi tiết
desktop

Mac OS
Tải và cài đặt Monkey Junior trên máy Mac OS. Click vào đây để xem hướng dẫn cài đặt chi tiết
desktop

Hướng dẫn cài đặt

Tomokid English Center - All Rights Reserved