Download Monkey Junior

Chọn thiết bị để cài đặt Monkey Junior

iOS


iPhone-iPad

Android


iPhone-iPad

Desktop/Laptop (windows)

Tải và cài đặt Monkey Junior trên máy tính để bàn, máy tính xách tay (laptop, desktop) chạy Win 7 trở lên. Click vào đây để xem hướng dẫn cài đặt chi tiết

desktop

Mac OS

Tải và cài đặt Monkey Junior trên máy Mac OS. Click vào đây để xem hướng dẫn cài đặt chi tiết

desktop

Hướng dẫn cài đặt

Tomokid English Center – All Rights Reserved