Câu 11: Phụ huynh muốn được biết nội dung học tiếng Anh của con trên lớp để về có thể kèm cặp thêm cho con thì có được hay không?

Trả Lời:
Tomokid

Cam Kết để học Miễn Phí

 Con Giỏi Tiếng Anh Tại Nhà Cùng Patomo

Bí Quyết giúp Cha/Mẹ dạy con Giỏi Tiếng Anh tại nhà chỉ với 30 phút mỗi ngày!