Câu 11: Phụ huynh muốn được biết nội dung học tiếng Anh của con trên lớp để về có thể kèm cặp thêm cho con thì có được hay không?

Trả Lời:
Tomokid

Thư Viện Dạy Con

Sở hữu không giới hạn Tài Nguyên dạy con GIỎI TIẾNG ANH cũng như phát triển kỹ năng sống dành cho trẻ từ 0-15 tuổi.