Câu 13: Cho con dừng học giữa chừng có được hoàn phí hay không vậy? Thủ tục cần làm là như thế nào?

Trả Lời:
Tomokid

Thư Viện Dạy Con

Sở hữu không giới hạn Tài Nguyên dạy con GIỎI TIẾNG ANH cũng như phát triển kỹ năng sống dành cho trẻ từ 0-15 tuổi.