Câu 13: Cho con dừng học giữa chừng có được hoàn phí hay không vậy? Thủ tục cần làm là như thế nào?

Trả Lời:
Tomokid