Câu 18: Giờ học và thời gian học của bé như thế nào? Nếu trông trẻ ngoài giờ thì có phải mất thêm phí hay không?

Trả Lời:
Tomokid