Câu 2: Con tôi đang học tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ Tomokid có thể chuyển sang mầm non song ngữ được hay không? Và có nên học song song 2 nơi hay không vậy?

Trả Lời:
Tomokid

Thư Viện Dạy Con

Sở hữu không giới hạn Tài Nguyên dạy con GIỎI TIẾNG ANH cũng như phát triển kỹ năng sống dành cho trẻ từ 0-15 tuổi.