Câu 21: Học phí của bé khi theo học tại Tomokid là bao nhiêu? Và bao lâu thì học phí sẽ tăng một lần?

Trả Lời:
Tomokid

Cam Kết để học Miễn Phí

 Con Giỏi Tiếng Anh Tại Nhà Cùng Patomo

Bí Quyết giúp Cha/Mẹ dạy con Giỏi Tiếng Anh tại nhà chỉ với 30 phút mỗi ngày!