Câu 7: Xin cho biết hiệu trưởng hoặc ban lãnh đạo, hoặc đội ngũ cố vấn của mầm non song ngữ Tomokid là những ai vậy?

Trả Lời:
Tomokid

Cam Kết để học Miễn Phí

 Con Giỏi Tiếng Anh Tại Nhà Cùng Patomo

Bí Quyết giúp Cha/Mẹ dạy con Giỏi Tiếng Anh tại nhà chỉ với 30 phút mỗi ngày!