Hướng dẫn học cùng con tại nhà Backpack 2 (Unit 3)

UNIT 3 – M ASTER 2

1. Từ vựng:

Chủ đề: Our new house.

Vocabulary: uncle, aunt, cousins, children, bed, radio, phone, night table, computer, dresser, curtain, window.

Backpack 2: page 26, 27.

Cách hướng dẫn:

Từ vựng phân loại thành 2 loại:

Từ vựng về các thành viên trong gia đình:

uncle, aunt, cousins, children.

1. Ôn lướt cho các bé gợi nhớ lại những gì đã được học.

– Cho các bé nghe bài hát trang 26.

– Luyện nghe bài 2, trang 27.

2. Game giúp các bé hứng thú hơn (học lại 1 lần nữa, học sâu học kĩ).

– Khi học phần từ vựng về chủ đề gia đình. Phụ huynh có thể đưa các bức hình gia đình ra để học cùng con. Bố mẹ chỉ vào từng thành viên trong gia đình và hỏi: “Who is this?” ; “Is this your uncle?”.

– Chơi trò chơi vẽ tranh đoán người “Who is this?”.

Bố, mẹ và con mỗi người cầm 1 tờ giấy và vẽ về 1 thành viên trong gia đình. Sau đó mọi người giơ tranh thật nhanh và đoán đó là ai. “He is my uncle.” “She is my aunt”.

Từ vựng về các vật dụng trong nhà: bed, radio, phone, night table, computer, dresser, curtain, window.

• Game 1: chơi trò nói thầm. Bố mẹ đọc các từ vựng, các con nghe chạm tay vào các đồ vật thật nhanh.

• Game 2: bố mẹ đặt cạnh các đồ vật trong nhà từ vựng được viết sẵn trên 1 tờ giấy. Sau đó đảo vị trí các từ vựng đi. Các bé phải chạy quanh nhà sắp xếp lại sao cho đúng vị trí.

2. Hội thoại:

Who is this/that?
This/that is my grandfather.
He is my uncle. She is my aunt.

Game: Phụ huynh để ra 5 tấm hình. Úp ngược lại, cho các con chọn bất kì 1 tấm hình để nói. Nếu trong hình có đầy đủ các thành viên trong gia đình thì các con sẽ được luyện tập nhiều hơn.

3. Show and tell:

Hello, my name’s Sammy. I’m 8 years old. I have a small family. There are 6 people in my family. They are grandfather, grandmother, father, mother, sister and me. My mother has a brother. He is my uncle. My mother has a sister. She is my aunt. My uncle and my aunt have four children. They are my cousins. l and my sister like to play with them.

Game: đố nhanh. Xếp khoảng 5 tấm ảnh trên bàn. Mỗi người bốc 1 tấm. Sau đó đố: “My mother has a sister. Who is she?”. Sau đó sẽ cầm tấm hình và thuyết trình.