Unit 3 – Family

Phần 1: Từ vựng:

Dad, mom, brother, sister, baby, family.

Trò chơi 1: Hãy cũng tạo kỷ niệm!

Chuẩn bị:

– Một cuốn giấy trắng hoặc các tờ giấy trắng

– Băng dính 2 mặt hoặc hồ dán

– Bút màu

Cách chơi:

– Phụ huynh cùng con đi quanh nhà để tìm các bức ảnh thành viên trong gia đình.

– Sau đó, hãy cùng con đặt các bức ảnh này dán vào từng trang giấy trắng và trang trí.

Trong quá trình tìm bức ảnh hay trang trí hãy cùng nhìn vào bức tranh và hỏi con “Who is this?”.

Trò chơi 2: Ôm mẹ nào!

Cách chơi:

– Phụ huynh và các thành viên trong gia đình sẽ trốn đi để con không nhìn thấy.

– Sau đó, phụ huynh hãy gọi lớn “Hug mom/ hug dad/…” để con nghe theo âm thanh và tìm đến.

Phần 2: Hội thoại

Who is this?
This is my mommy/ daddy/…

Trò chơi: Tung vòng

Chuẩn bị:

– Thẻ hình về chủ đề

– Vòng tròn có kích thước lớn hơn bức tranh và vài vòng để con nhảy lò cò qua.

Cách chơi:

– Phụ huynh hãy đặt các thẻ tranh thành hàng trước mặt các con 1 khoảng cách phù hơp.

– Các vòng còn lại hãy xếp thành các hình dạng dưới đất mà phu huynh muốn con nhảy theo. Có thể sắp theo đường thẳng, chéo hay zic-zac để tạo thử thách khi con nhảy vào.

– Hãy đưa các con vòng để ném. Các vòng này sẽ tạo đường để đến gần với các thẻ tranh.

– Sau khi phụ huynh nói tên của thẻ tranh các con sẽ nhảy lò cò hay nhảy vào các vòng tròn đã được sắp đặt để tung vòng.

Phần 3: Thuyết trình

Hello, My name’s Sammy. I’m 4 years old. I’m happy. My dad is tall. My mom is pretty. I love my family.

Chuẩn bị:

– Một bức tranh gia đình.

Cách chơi:

– Phụ huynh hãy giúp con giới thiệu về gia đình con. Phụ huynh có thể mở rộng các tính từ để mô tả con người để giúp con mô tả một cách thực tế hơn về các thành viên trong gia đình con.

– Để giúp con có thể hiểu thêm phụ huynh có thể giới thiệu về mình trước để làm ví dụ, sau đó con sẽ giới thiệu về con.

– Cuối cùng phụ huynh có thể lấy một câu chuyện cố tích có đủ các nhân vật thành viên trong gia đình và để con giới thiệu.

– Hãy tạo sự hứng thú cho con bằng việc tặng thêm các phần thưởng nếu con có thể giới thiệu được nhiều nhân vật.

Cam Kết để học Miễn Phí

 Con Giỏi Tiếng Anh Tại Nhà Cùng Patomo

Bí Quyết giúp Cha/Mẹ dạy con Giỏi Tiếng Anh tại nhà chỉ với 30 phút mỗi ngày!