Hướng dẫn học cùng con tại nhà Ju (Unit 8 – Animals)

Unit 8 – Animals

Phần 1: Từ vựng:

– Động vật: Bird, cat, dog, fish, mouse, turtle.

– Màu sắc: Purple

Trò chơi 1: Con gì thế nhỉ?

Cách chơi:

– Phụ huynh sẽ giả tiếng động vật và hỏi con “What animal is it?” hoặc phụ huynh sẽ giả làm động vật để con đoán.

– Sau khi con đã quen dần phụ huynh có thể kết hợp nhiều tiếng động vật liên tục và hỏi con để con liệt kê liên tục. Phụ huynh có thể kèm nhịp điệu để tạo hứng thú cho con.

Để tăng hiệu quả cho trò chơi này, phụ huynh có thể kết hợp mẫu câu “What do the birds/ dogs/ cats/… say?” để con có thể trả lời lại câu đầy đủ như “The cats say moew moew moew.”

Trò chơi 2: Chiêc hộp bí mật.

Trò chơi này con có thể chơi cùng nhiều bạn và các thành viên trong gia đình.

Chuẩn bị:

– Một hộp lớn kín, có 1 lỗ nhỏ chỉ để vừa tay vào.

– Mô hình các con vật hay thú nhồi bông.

– 1 chiếc khăn có thể bịt mắt.

Cách chơi:

– Con sẽ được bịt mắt và thò tay vào trong hộp, con sẽ chọn 1 con vật sau khi sờ con sẽ đặt câu hỏi với mẫu câu “Is it a bird/ dog/ cat/…?”

– Phụ huynh sẽ trả lời đầy đủ “Yes, it is/ No it isn’t”

– Nếu con đoán không ra phụ huynh có thể gợi ý với mẫu câu “It can fly/ It can swim/…” hay “It says tweet tweet tweet” để giúp luyện kỹ năng nghe.

– Sau đó, hãy đổi vai trò với con và cố gắng để con có cơ hội gợi ý bằng tiếng Anh cho phụ huynh!

Phần 2: Hội thoại

What can you see?
I can see a bird/ dog/…
Where is the dog?
The dog is in/on/under the….
What color is it?
It’s purple/ orange/….

Trò chơi:

Chuẩn bị:

– Phụ huynh chuẩn bị các tờ giấy trắng, bút chì, màu để vẽ hình các con vật.

– Nếu con không thích vẽ phụ huynh có thể in hình ảnh các con vật.

Cách chơi:

• Vẽ tranh sáng tạo:

Hỏi con thích vẽ cái gì/con gì? Đặt ra các câu hỏi để hoàn thiện dần các bộ phận của bức tranh đó.

Ví dụ: con thích vẽ con mèo – phụ huynh có thể hỏi: how many eyes does the cat have? What color are the eyes? What shapes are they?….và cuối cùng thì sẽ có bức tranh con mèo do con tưởng tượng ra. Việc này kích thích trí tưởng tưởng và sáng tạo của con. Giúp con luyện phản xạ khi được hỏi.

• Tung bóng giấy:

Vẽ hoặc in mỗi con vật lên một tờ giấy. Lần lượt vo tròn từng tờ giấy giống như những quả bóng nhỏ. Sau đó, tung cao các quả bóng giấy lên. Cùng nhau đi nhặt bóng. Các thành viên cùng ngồi xuống đếm số lượng bóng mình có được. Rồi từng người mở bóng ra, mặt bên trong la con vật gì thì nói to: Wow, I have a cat/Look, this is a dog…

Phần 3: Thuyết trình

Hello, My name’s Sammy. I have a brown dog. His name is Bob. He has 4 legs, 2 big eyes, a big nose. Look, these are his lovely ears and cute tail. I love my dog.

Chuẩn bị:

– Các bạn thú nhồi bông con yêu thích.
Cách chơi:

– Hãy để con đặt tên và cho các bạn gấu bông một chức vị như “Dad, mom, sister, brother,…”

– Sau đó, hãy cùng con chơi dưới hình thức hỏi thăm về gia đình “Who is this?” và để con giới thiệu trọn vẹn, nếu con chưa thể nói dài hãy đặt câu hỏi cho con để gợi ý.