Hướng dẫn học cùng con tại nhà Super 2 (Unit 4)

Unit 4

Trong unit 4 này các con sẽ được Học về chủ đề CLOTHES.

1. Vocabulary & Conversation& writing.

– Con sẽ được tập trung vào học về từ vựng quần áo : Socks, shorts, pans, jeans, jacket,sweater…. Những từ vựng này khá dễ và gần gũi với các con, vì sẽ có rất nhiều vật thật có thể sử dụng trong việc dạy con. Phụ huynh có thể cho con học qua hình ảnh , nghe và luyện đọc các từ đó. Sau khi con được học qua hình ảnh, mẹ có thể bày ra những quần áo thật và hỏi con. “what is it?, can you give me..? do you like to wear…? Để con nghe và lựa chon đồ như mẹ nói.

– -hoặc để con luyện thêm phản xạ nhận diện mặt chữ. Mẹ có thể viết những từ đó ra mẩu giấy và giơ lên cho con để con nhìn, mẹ bảo con đánh vần và lấy đồ đúng với từ mẹ viết.

– Sau đó khi con đã nhớ tên quần áo,mẹ hãy hỏi “what are you wearing “ và dạy con “ I’m wearing ….”. để con học được cấu trúc về V-ing và câu hởi liên quan tới chủ đề.

– Bên cạnh đó con cũng được ôn lại chủ đề weather: sunny, rainy, windy, cloudy. Phụ huynh dùng hình ảnh qua clip để con được nhìn và hiểu rõ. Khi dạy con nhận biết từ đơn xong mẹ hãy hỏi lại con, “how’s the weather? –it’s..

– Và dạy con nói các câu” it’s hot in summer, it’s cold in winter. I hold umbrella when it’s rain,. Và sau đó mẹ sẽ hỏi ngược “how do you feel in summer?.

– Về phần số con được ôn lại từ 1-20 mẹ viết số và cho con đọc theo thứ tự, 1-10 sau đó hỏi con bất chợt, tiếp tục học từ 10-20 và hỏi con số bất chợt để con luyện được phản xạ nhanh.

2. Luyện bảng chữ:

Về letter “E” phụ huynh cho con đọc lại bảng số, và học đánh vần các từ có E” “elephant, student, seesaw, slide…và sau đó mẹ để trống chữ e để bảo con điền vào và đánh vần lại.

3. Show and tell

– Mẹ cùng con luyện các câu theo Email. Mẹ cố gắng luyện cho con từng câu một , tập trung vào ending sound và có gắng luyện ngữ điệu. Mẹ có thể vào google dịch viết câu để con luyện theo âm.