Hướng dẫn học cùng con tại nhà Super 2 (Unit 5)

Unit 5:

Trong unit này các con sẽ được học về chủ đề At School, trong chủ đề sẽ có nhiều từ vựng về phòng học và đồ chơi, dụng cụ vì vậy khuyến khích phụ huynh sử dụng hình ảnh đề con có cơ hội học tương quan rõ ràng hơn.

1. Vocabulary

– Trong unit này các con sẽ được học các từ vựng về phòng học như “music room, computer room, classroom, …’ phụ huynh hãy tải những hình ảnh đó vè cho con nhìn và dạy con học.

– Bên cạnh đó phụ huynh có thể cho con nhìn từ vựng và luyện viết từ đó để con cải thiện phần viết, cho con nhìn từ và dạy con đánh vần sau đó mẹ lại giơ tranh ra và hỏi con what room is it? Như vậy con vừa luyện được hình ảnh, nhớ luôn mặt chữ và học về phản xạ nghe và trả lời câu hỏi.

– Phụ huynh có thể viết từ đó ra những mẩu giấy, chơi “bao-búa kéo” nếu con thua thì sẽ phải bốc 1 tờ và đọc to từ đó lên và sau đó dính từ đó với hình ảnh tương ứng.

– Bên cạnh đó phụ huynh có thể dạy con nói các câu “I practice play drum, piano, guitar ..in music room, “ there are so many computers in computer room”. I study at classroom”. Để con được hiểu rõ hơn về chức năng các phòng.

– Trong phần này các con cũng sẽ được ôn lại các từ về phòng trong nhà, phụ huynh có thể tận dụng nhwungx phòng trong nhà và hỏi con “what room is it? Where do you sleep?-I sleep in bedroom, I wash my face in bathroom, mom cooks in kitchen.

– Một số từ vựng khác như: playground, swing, drum, các con đều đã được làm quen phụ huynh sử dụng hình ảnh và dạy con ôn tập lại: phụ huynh có thể vào oxford learners dictionaries để tra từ và cho con nghe theo âm chuẩn và luyện âm.

2. chữ số và chữ cái

– Phần này con được ôn sâu vào 3 chữ cái “c, j, h” mẹ cho con ôn lại bảng chữ, và dạy con tập trung vào 3 chữ này, sau đó cho con các chữ lien quan có chứa các chữ này.”cat, cook, cake, cookies, jump, jacket, hen, house, home, hope”.

– Sau đó mẹ viết lai các từ và bỏ trống các chữ cái đó và cho con viết vào cho hoàn chỉnh: …at=Cat.
– Về chữ số, mẹ cho con học lại bảng từ 1-20, luyện ghi nhớ dần và tập trung vao số 10-20, cho con nghe hát, nhìn mặt chữ và luyện phát âm để con nhớ.