Bước 1: Kiểm tra email quà tặng của Tomokid ở trong hòm thứ Inbox (hoặc Spam, Junk-mail)

Bước 2: Mở email và click vào đường dẫn quà tặng.

qt-b2

Bước 3: Click bào biểu tượng download tài liệu

qt-b3 qt-b32

 

Bước 4: Xác định nơi lưu tài liệu.

qt-b4

 

Bước 5: Giải Nén và xem tài liệu

– Click chuột phải vào tài liệu vừa download về

– Chọn: “Extract here”

qt-b5

 

Bước 6: Mở và xem tài liệu bằng phần mềm đọc file .pdf ( sau đây tomokid giới thiệu 1 phần mềm đọc file .pdf, dùng cho máy tính (desktop). Download phần mềm tại đây)

Chúc bạn thành công.

Tomokid English Center