Một số game kích thích sự sáng tạo của trẻ trong giờ học

by Đặng Lan Anh
Comments are off for this post.

Share this article

Tại TomoKid, các con được tham gia rất nhiều trò chơi thú vị và kích thích sáng tạo.

gameva

Trò chơi nhận biết và gọi tên các hình học.

gameva1Các con tự mình đi xung quanh thực hành hỏi và trả lời về tranh vẽ của cô giáo

gameva2Vừa nghe audio, các con vừa thi đua xem ai phát hiện được nhiều vật xuất hiện trong bài nói nhất

Vân Anh