Mẫu nhập liệu khách hàng thủ công của bộ phận Sales
Lưu ý: Lựa chọn đúng tên của mình trong phần nhập liệu bên dưới. Nếu chọn sai, khách hàng này sẽ thuộc về người khác.
Copyright 2014 – WP Profit Builder – All Rights Reserved