Categories
Blog

Quy Định Chuẩn Giáo Viên Tiếng Anh Tiểu Học

Vào ngày 26 tháng 3 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra Dự thảo Thông tư liên quan đến quy định chuẩn giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học. Theo quy định này, năng lực giáo viên tiếng Anh tiểu học học cần bao gồm đầy đủ các tiêu chí về kiến thức cũng như kỹ năng để giáo viên có căn cứ phấn đấu và nâng cao năng lực nghề nghiệp của mình.

Trong bài viết này, Tomokid xin tổng hợp và trích dẫn một số tiêu chuẩn cơ bản yêu cầu giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học phải đạt được.

Phẩm chất đối với nghề nghiệp của giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học

các phương pháp giảng dạy tiếng anh

Giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học phải biết tôn trọng, yêu thương và thân thiện với học sinh; đồng thời phải luôn giữ gìn đạo đức, uy tín cũng như lương tâm của nhà giáo.

Tiêu chí 1: Mẫu mực đối với học sinh

Giáo viên tiểu học phải có lối sống lành mạnh, chuẩn mực, sống văn minh; có tác phong trong công việc khoa học và nghiêm túc; cần ứng xử với học sinh một cách thân thiện.

Tiêu chí 2 : Phẩm chất đạo đức nhà giáo

Thực hiện đúng các quy định về đạo đức nhà giáo ; không bị khiếu nại, ý kiến phản ánh tiêu cực về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp,...

Năng lực về chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

phương pháp dạy tiếng anh cho học sinh lớp 3

Trong thời đại công nghệ, thông tin như hiện nay, một giáo viên cần biết cách vận dụng kỹ năng tin học trong việc giảng dạy và sử dụng các thiết bị điện tử như một công cụ giảng dạy có hiệu quả.

Tiêu chí 3: Năng lực chuyên môn

Có kiến thức chuyên môn vững vàng; Đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định. Bằng cấp đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông, giáo viên giáo dục thường xuyên và giáo viên trường trực thuộc Bộ.

Tiêu chí 4: Năng lực ngoại ngữ

Theo Dự thảo Thông tư Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học đạt yêu cầu khi biết vận dụng ngoại ngữ ở mức cơ bản.

Cụ thể với giáo viên tiếng Anh, thầy cô cần đưa ra chứng chỉ, giấy chứng nhận hoặc các loại giấy xác nhận trình độ tiếng Anh đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tiêu chí 5: Năng lực vận dụng CNTT vào giảng dạy

Sử dụng được các phần mềm thông dụng trong dạy học và quản lý học sinh.

Năng lực liên quan đến nghiệp vụ sư phạm

phương pháp giảng dạy tiếng anh hiệu quả

Kỹ năng cần có để dạy tiếng Anh tiểu học​​​ quan trọng nhất đối với giáo viên và khiến giáo viên khác với những nghề nghiệp khác là kiến thức và các kỹ năng nghiệp vụ sư phạm. Chỉ khi đạt được những yêu cầu này, giáo viên mới đạt đủ tư cách.

Tiêu chí 6: Kỹ năng xây dựng kế hoạch, tổ chức quá trình giảng dạy

Giáo viên cần biết cách lập và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục, chủ nhiệm lớp (nếu có) của cá nhân theo năm học.

Tiêu chí 7: Kỹ năng sáng tạo; dạy học có hiệu quả

Xác định mục tiêu, nội dung, yêu cầu, điều kiện áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp với điều kiện nhà trường.

Tiêu chí 8: Năng lực trong việc đánh giá khả năng của học sinh

Xác định đúng mục tiêu, nội dung, yêu cầu thực hiện đánh giá học sinh theo quy định của ngành.

Tiêu chí 9: Năng lực trong việc tư vấn, hỗ trợ người học

Biết lồng ghép hoạt động tư vấn và hỗ trợ học sinh trong dạy học, giáo dục.

Kỹ năng xây dựng và thực hiện môi trường giáo dục dân chủ

phương pháp dạy tiếng anh hiện đại

Trong môi trường giáo dục, giáo viên cần biết cách tạo ra một môi trường làm việc công bằng, dân chủ đối với học sinh, đồng nghiệp cũng như cha mẹ của học sinh.

Tiêu chí 10: Năng lực thực hiện quy chế dân chủ

Giáo viên tiếng Anh cần biết cách thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ của nhà trường, các chủ trương, quy định của ngành về thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tiêu chí 11: Kỹ năng phát huy quyền dân chủ, công bằng của đồng nghiệp và học sinh

Tôn trọng sự khác biệt và quyền dân chủ của học sinh, đồng nghiệp.

Tiêu chí 12: Kỹ năng phát huy quyền dân chủ của phụ huynh học sinh và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cha mẹ học sinh về thực hiện dân chủ của giáo viên và nhà trường.

Năng lực trong vấn đề xây dựng các mối quan hệ xã hội

phương pháp dạy nói tiếng anh hiệu quả

Một giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học đạt tiêu chuẩn cần có năng lực trong việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp đối với học sinh, đồng nghiệp cũng như những đối tượng có liên quan khác (phụ huynh học sinh, tổ chức giáo dục,...).

Tiêu chí 13: Năng lực trong việc xây dựng các mối quan hệ đối với học sinh

Thực hiện đầy đủ các quy định, quy tắc văn hóa ứng xử với học sinh, các yêu cầu về tinh thần phục vụ trong các hoạt động dạy học và giáo dục.

Tiêu chí 14: Kỹ năng xây dựng mối quan hệ đối với cấp trên và đồng nghiệp

Có thái độ tôn trọng, đúng mực, chân thành, hợp tác với đồng nghiệp, cấp trên để xây dựng văn hóa của nhà trường.

Tiêu chí 16: Năng lực xây dựng mối quan hệ với cha mẹ học sinh, tổ chức, cá nhân có liên quan

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong thực hiện các hoạt động giáo dục trải nghiệm ngoài nhà trường cho học sinh.

Trên đây là một số tiêu chí dự kiến được dùng để đánh giá xem một giáo viên tiếng Anh tiểu học có đạt tiêu chuẩn hay không. Giáo viên tiếng Anh có thể tham khảo thêm Dự thảo Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông để phấn đấu và nâng cao năng lực nghề nghiệp của mình. Mời các quý phụ huyn tham khảo những cách dạy tiếng Anh cho trẻ hiệu quả nhất được đăng tải trên Tomokid.com