Đăng ký làm bài kiểm tra The Master Trainer

Vui lòng điền đúng và đầy đủ thông tin bên dưới để hoàn thành đăng ký làm bài kiểm tra khóa học: The Master Trainer

Chú ý: Bạn chỉ được đăng ký thi 1 lần duy nhất với thời gian lựa chọn phía trên. Sau khi đăng ký, bạn không được đổi lại thời gian thi. Vì vậy, bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi chọn ngày, giờ thi. Nếu bạn tiếp tục bị bỏ lỡ lịch thi trong lần đăng ký này, bạn sẽ không được thi tốt nghiệp học phần lý thuyết của khóa học này nữa. Trân trọng thông báo.