thể lệ chương trình tặng Flash Card betomo1(share5)

Thể lệ chương trình quà tặng Flash Card Betomo1
  • Người ghi danh hợp lệ là phải có đầy đủ thông tin Họ Tên, Email, Điện Thoại, Nơi ở hiện tại và phải click vào link xác nhận tham dự chương trình sau khi ghi danh.
  • Điều kiện để được nhận quà tặng Flash Card Betomo1 MIỄN PHÍ là phải giới thiệu được 5 người ghi danh hợp lệ.
  • Với những người được quà tặng, cần phải thanh toán 50.000 vnđ tiền chuyển phát nhanh quà tặng.
  • Tomokid chỉ chuyển quà qua đường bưu điện sau khi nhận được 50.000 vnđ tiền phí chuyển hàng.
  • Không phát quà tặng trực tiếp hoặc nhờ người đến lấy hộ quà tại Tomokid.
  • Chỉ chấp nhận phương thức thanh toán tiền phí 50.000 vnđ chuyển hàng qua Internet banking (thanh toán online)
  • Không chấp nhận nộp tiền vào tài khoản ngân hàng, không thanh toán tiền mặt tại tomokid, không chuyển tiền qua cây ATM.
  • Trong vòng 2 tháng kể từ ngày bạn nhận được thông báo đủ điều kiện nhận quà mà bạn không thanh toán tiền phí chuyển hàng. Thì Tomokid sẽ hủy bỏ quà tặng này của bạn.
  • Chương trình sẽ kết thúc khi hết quà tặng Flash Card Betomo1. Thời điểm kết thúc chương trình có thể không được thông báo trước. Những khách hàng đủ điều kiện nhận quà nhưng sau thời điểm kết thúc chương trình thì cũng không được nhận bộ Flash Card Betomo1.
Tomokid English Center