Thể lệ tham dự chương trình quà tặng Tomokid.

Cảm ơn bạn đã tham dự các chương trình ưu đãi nhận quà của Tomokid.

Để đảm bảo sự công bằng, minh bạch cho các thành viên tham gia các chương trình nhận quà tặng tại Tomokid. Chúng tôi xin công bố một số điều khoản, điều kiện áp dụng cho các chương trình này.

  1. Một người đăng ký hợp lệ từ giới thiệu của bạn (khách hàng tham dự chương trình quà tặng) phải có đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, email, điện thoại, địa chỉ (hoặc các thông tin khác được yêu cầu trong mẫu đăng ký) đúng thực tế và các thông tin phải khớp với nhau. (ví dụ: email, điện thoại phải đúng chủ sở hữu của Họ Tên người đăng ký).
  2. Nếu bạn cố ý đăng ký nhiều thông tin (họ tên, email, điện thoại) nhằm mục đích tăng lượng người giới thiệu đăng ký để nhận quà tặng mà bị Tomokid phát hiện thì chúng tôi có quyền hủy bỏ phần thưởng (quà tặng) này.
  3. Nếu người người đăng ký từ giới thiệu của bạn không đúng thông tin, không có thật thì bạn cũng sẽ bị loại bỏ khỏi chương trình quà tặng đã tham dự.
  4. Nếu bạn đăng ký nhiều người tại cùng 1 địa chỉ IP mà được chúng tôi phát hiện. Thì bạn cũng sẽ bị loại bỏ khỏi chương trình quà tặng này.
  5. Các chương trình nhận quà tặng là hiện vật (như sách, vở, Flash Card, Usb, Đài ….) thì khách hàng vui lòng thanh toán tiền vận chuyển quà tặng này.
  6. Các điều kiện chương trình quà tặng: như số lượng người đăng ký, giới thiệu, phần thưởng (quà tặng khi có đủ số lượng người giới thiệu) hoặc thời gian kết thúc… có thể thay đổi mà không cần phải thông báo trước.
  7. Không áp dụng đồng thời các chương trình quà tặng. Nghĩa là nếu bạn tham dự đồng thời chương trình quà tặng A, quà tặng B, quà tặng C… thì bạn có thể lựa chọn nhận 1 quà tặng duy nhất (ví dụ chọn A hoặc B hoặc C…). Bạn sẽ không được nhận đồng thời các quà tặng này.
  8. Nội dung thông tin của quà tặng được Tomokid tổng hợp và biên soạn với mục đich mang lại giá trị nhất cho khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến nội dung này. Tomokid chỉ giới thiệu và gửi tới khách hàng làm thông tin tham khảo. Khách hàng sẽ là người quyết định có sử dụng và áp dụng các thông tin này cho mình hay không.

Các thể lệ tham dự chương trình tại trang website này có thể được cập nhật bất cứ lúc nào mà không có sự thông báo trước.

Trân trọng cảm ơn.

Tomokid English Center