Triết lý đào tạo tại Tomokid

Triết lý tối cao của tất cả các mô hình giáo dục đó chính là ĐEM LẠI SỰ HẠNH PHÚC cho học sinh. Với Tomokid chúng tôi hiểu rõ đây là mục tiêu sống còn. Do vậy từ giáo trình, giáo viên, phương pháp giảng dạy chúng tôi luôn luôn bám sát mục tiêu làm sao đem lại sự Hạnh Phúc và Vui Vẻ cho người học.

Tìm hiểu mô hình nhượng quyền Tomokid!

Lấy Giáo Dục Cần Phải HẠNH PHÚC làm “ngọn hải đăng” dẫn đường, Trung tâm ngoại ngữ TomoKid được thành lập với mong muốn kết hợp giữa nền tảng tuyệt vời của giáo dục sớm và các phương pháp dạy vận động Tiếng Anh tiên tiến nhất trong việc dạy trẻ của thế kỷ 21 để tạo ra một môi trường lý tưởng cho trẻ nhỏ phát triển khả năng Anh ngữ và các kĩ năng sống ngay từ những năm đầu đời, và quan trọng hơn cả là trẻ hào hứng vui vẻ lĩnh hội các kiến thức đó.

Tại TomoKid, mọi trọng tâm hoạt động học tập đều hướng vào học viên – lấy học viên là trung tâm, đề cao tương tác đa chiều giữa giáo viên – học viên và giữa các học viên với nhau (tương tác ngôn ngữ và tương tác thể chất). Giáo viên đóng vai trò như một người bạn, người hướng dẫn đắc lực và người truyền cảm hứng cho các bé thông qua cách thức giảng dạy mềm dẻo đối với từng cá nhân.

Trong kinh doanh giáo dục, chúng tôi luôn tâm niệm luật Nhân – Quả. Vì vậy, Tomokid dồn mọi trí lực để tạo ra những giá trị thiết thực, bền vững cho cộng đồng và sau đó những “trái ngọt” chắc chắn sẽ đến trong tương lai.

Thư Viện Dạy Con

Sở hữu không giới hạn Tài Nguyên dạy con GIỎI TIẾNG ANH cũng như phát triển kỹ năng sống dành cho trẻ từ 0-15 tuổi.