Xác nhận hủy không nhận quà tặng Flash Cart từ Tomokid.

Chúng tôi rất buồn khi nhận được thông báo này của bạn.

Nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định Hủy Bỏ quyền nhận quà tặng Flash Card thật của bạn.
Kể từ thời điểm này, Chúng tôi sẽ không gửi thông báo nào liên quan đến việc nhận bản Flash Card (bản đã in) tới bạn.

Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi không còn trách nhiệm phải tặng bạn món quà này.

Cảm ơn bạn.

Tomokid English Center.

Tomokid English Center – All Rights Reserved